Om

Grunden till SMAJLA lades 2008 då vi började hjälpa barn & ungdomar på Östermalm och i Täby med tandreglering.

Jessica Hedborg hade då arbetat i England under flera år och på tandläkarhögskolan, men tyckte det var dags att pröva de egna vingarna fullt ut.

Hösten 2010 tog vi nästa steg och förvärvade 1/3 av det som skulle bli SMAJLA Östermalm på Nybrogatan 16. Då utökades verksamheten till att även omfatta tandvård när vi tog över verksamheten från tandläkare Carl-Henrik Grevfors när han gick i pension.

Sommaren 2011 var det dags för en egen större mottagning i Täby Centrum, där vi fortfarande är specialiserade på tandreglering och har behandlat ett par tusen av norra Stockholms härligaste barn och ungdomar.

Våren 2014 fick vi chansen att förvärva nästa tredjedel av kliniken på Nybrogatan och då byggde vidare på verksamheten med ytterligare ett duktigt tandvårdsteam i samband med att Agneta Farm pensionerade sig.

Senaste utvecklingen skedde 2018, då vi fick möjlighet att ta över hela kliniken på Nybrogata och skapa ett riktigt SMAJLA Östermalm med utökad service och än högre kompetens när vi utökade verksamheten till att även omfatta käkkirurgi och implantat.

Vad nästa steg blir är vi inte riktig säkra på, men som alltid är vårt mål att utveckla det vi gör med bibehållen kvalitet, service och hög patientsäkerhet.